Simulátor silniční dopravy

Experimentální aplikace slouží k simulaci silniční dopravy a optimalizaci řízení uzlů definované dopravní oblasti. V průběhu simulace je zaznamenávána podrobná statistika z jednotlivých částí dopravní oblasti. Stěžejní funkcionalita aplikace je založena na optimalizaci řízených uzlů tak, aby se v dané oblasti minimalizoval čas průjezdu jednotlivých vozidel.

Model umožňuje sestavení dopravní oblasti obsahující tří a čtyř ramenné křižovatky spojené jednosměrnými nebo obousměrnými komunikacemi s libovolným počtem obousměrných jízdních pruhů. Nepropojená ramena křižovatek nebo komunikace, která nespojují dvě křižovatky jsou automaticky napojeny na tzv. generující uzly. Tyto uzly simulují okolní prostředí a zajišťují generování proudu přijíždějících a odjíždějících vozidel z oblasti.

simulátor silniční dopravy

Generování dopravy je založeno na matematicko - statistických metodách a umožňuje nakonfigurovat požadovanou dopravní simulaci. Výchozí hodnotou výpočtu je počet přijíždějících vozidel z vybraného směru. Tato hodnota se statisticky rozloží a v závislosti na aktuální hodině a dni v týdnu je vytvořen proud přijíždějící vozidel.

Řízení jednotlivých dopravních uzlů provádí umělá inteligence a hlavním úkolem je minimalizace doby průjezdu vozidel. Mechanismus registruje jednotlivá vozidla a jejich požadavky na průjezd dopravním uzlem a postupným výběrem signálních fází odbavuje vozidla v jednotlivých směrech tak, aby minimalizovala průměrnou čekací dobu na signál „volno“. Výsledek takové optimalizace je ideálním řešením dané dopravní situace v oblasti.

V průběhu simulovaného období provozu aplikace podrobně zaznamenává hodnoty v jednotlivých částech oblasti, dopravních uzlech a sbírá hodnoty naměřené vozidly během průjezdu oblastí. Z těchto hodnot lze jednoduše vyhodnotit situaci, efektivitu řízení dopravních uzlů či rizika vysoké saturace dopravy a kongesce.

Záměrem simulátoru je využití v oblasti predikce chování dopravy a prevence dopravních kolapsů a kongescí. Pomocí aplikace lze simulovat a porovnávat změny v dopravní oblasti jako je například objížďka, opravy či vybudování nové komunikace. Dalším přínosem může být výsledek řízení umělé inteligence, který lze použít k sestavení či doladění signálních plánů. Vývoj tohoto druhu aplikace je velmi nákladný, a to po stránce technické i formální. V současné době se pro další vývoj hledá vhodný investor. Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat naše obchodní oddělení.

eBrothers Software

Jsme softwarová firma produkující vysoce kvalitní webové a desktopové aplikace malého a středního rozsahu. Portfolio našich služeb zahrnuje internetové prezentace a obchody, implementaci komponent či subsystémů i zakázkový software na míru. Samozřejmostí je vždy vysoká úroveň stability, jednoduchost ovládání a vstřícnost k požadavkům zákazníka.

Naší specialitou je software založený na vysoce výkonném výpočetním jádře, které modeluje skutečné chování a průběh simulované oblasti reálného světa. Simulace může být doplněna pseudo-náhodnými jevy, umělou inteligencí nebo například 3D grafickou prezentací. Tyto formálně propracované aplikace poskytují uživatelům velmi cenné či těžce dostupné informace, které mohou v jejich oboru hrát klíčovou roli.

V minulosti jsme úspěšně prošli celou řadou projektů a získali velmi cenné zkušenosti. Náš tým je tvořen kvalifikovanými a kreativními odborníky, kteří stabilně rozvíjí své dovednosti tak, aby kvalita a stabilita našich produktů byla vždy stoprocentní. Trvalým cílem firmy je poskytovat software, který uživatelům opravdu pomáhá!

Kontakt

Na Zákopě 35, 772 00 Olomouc
IČ: 268 28 294, DIČ: 268 28 294
Informace:
Zákaznická podpora:
Obchodní oddělení:
obchod@ebrothers.cz
tel. 739 09 47 84